http://www.esafety.cn/blog/u/11256/index.html

悍卫生命的保险(原创诗歌) 

作者[孙守仁] 发表于[2010-3-12 6:43:00]
    悍卫生命的保险
    ——贺《煤矿安全规程》修订
   

一部煤矿安全大法

那是矿工的保护神

用血浇铸的每条每款

不能与时俱进给事故障眼

修订完善正是矿工的心愿

 

安全规程经得起时间检验

如违反规律佛爷眼珠也得动

瓦斯浓度上限由1.5%降到1%

同一采区应受采掘工作面数量限制

非把事故降到最低最低

 

只要定为瓦斯突出矿井

就不许有摘帽的机会

暴雨停产要命不要煤

山东华源溃水淹井悲剧不能重演

重新修订确保万无一失

 

修订后的规程符合客观规律

但却给煤矿生产带来很大困难

孰是孰非只有一个标准

安全第一  生产第二

这又成了悍卫生命的一道保险

 • 标签:安全诗歌 
 • 圈子:太阳石 
 • Re:悍卫生命的保险(原创诗歌)

  作者[孙守仁] 发表于[2010-3-12 10:34:05]
  孙守仁修订是历史的必然,是认识的升华,那是生命的保护伞!

  Re:悍卫生命的保险(原创诗歌)

  作者[jjh-chf] 发表于[2010-3-13 16:17:10]
  jjh-chf标准有了,加强执行力更重要
  以下为孙守仁的回复:
  煤矿生产单位增加了难度,矿工们减少伤亡概率!对于规程修订我举手赞成!

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-6 18:17:17]
  原创(游客)http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c38640d http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c38640c http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c38640b http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c38640a http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c386409 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c386408 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c386407 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c386406 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c386405 http://njryw2016.lofter.com/post/1e59a72f_c386404

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-28 17:52:06]
  原创(游客)http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6eea97 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c64ef61 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c707655 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c652d23 http://bjseoywj.lofter.com/post/1e66bf3e_c70fd78 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6f0c60 http://ywjseo.lofter.com/post/1e634752_c650e3c http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6e9e4b http://seogsywj.lofter.com/post/1e634756_c6de8c2 http://wztgywj.lofter.com/post/1e65f473_c6f0dc3

  原创

  作者[原创(游客)] 发表于[2016-9-30 12:28:31]
  原创(游客)http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7eb3ee http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c811198 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7f0623 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c8113bb http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7ecad8 http://rywydx.lofter.com/post/1e6a68e3_c80ce24 http://rywkdks.lofter.com/post/1e698063_c7eb495 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c821937 http://rywywj.lofter.com/post/1e6a80c3_c824733 http://njryw168.lofter.com/post/1e6983e5_c7ee164
  发表评论:
  载入中.......................

  Photo(相册)
  My Groups(群组)

  载入中.......................


  Good friend (好友)

  载入中.......................
  Powered by Oblog.